Avtor: Učitelj Fizike

Četrtošolci programerji

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo v 4. razredu so se učenci letos prvič srečali s programiranjem. Njihovo navdušenje ob prvi resnejši sprogramirani nalogi je na fotografijah več kot očitno. Poglejte, kako se imamo lepo....