Svetovalna služba – NPZ

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta

Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah:

Informacije za učence in starše  2019/2020

Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razredu v šolskem letu 2019/2020

Objavljamo sklep ministra, s katerim je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2019/2020.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je minister s sklepom dne 21. 6. 2019 izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbral štiri predmete za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2019/2020. To so: biologija, zgodovina, šport in tuji jezik.

S sklepom in prilogo, ki ju objavljamo danes, je razvidno iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z NPZ na posamezni šoli.

  • Sklep in seznam osnovnih šol

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

  1. 9. 2019

 

Morda vam bo všeč tudi...