Svetovalna služba – subvencija šolske prehrane

Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila

 

Vlogo  na CSD je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.
Učenci

Subvencija v višini cene malice pripada učencem:

  • ki se redno izobražujejo,
  • ki so prijavljeni na malico in
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 545,98 evrov.

Subvencija v višini cene kosila pripada učencem:

  • ki se redno šolajo,
  • ki so prijavljeni na kosilo,
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 370,86 evrov.

 

VIR: RS eUprava

 

 

Zakon o šolski prehrani

Morda vam bo všeč tudi...