Svetovalna služba – vpis v SŠ

POMEMBNEJŠI DATUMI POVEZANI Z VPISOM V SREDNJE ŠOLE

za šolsko leto 2020/21

Razpis za vpis v srednje šole              20. 1. 2020
Informativni dnevi v srednjih šolah

14. 2. 2020

15. 2. 2020

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ do 13. 2. 2020 oz. pred informativnimi dnevi
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za tiste učence, ki se želijo vpisati v programe za katere je to posebni vpisni pogoj do 4. 3. 2020
Posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športne gimnazije do 27. 3. 2020
Preizkusi posebnih nadarjenosti znanja in spretnosti

od 11. 3. 2020

do 23. 3. 2020

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebnih nadarjenost in o izpolnjevanju pogojev za vpis v športno gimnazijo do 21. 3. 2020
Prijave za vpis do 2. 4. 2020
Objava stanja prijav za vpis 8. 4. 2020 do 16.ure
Morebitni prenosi prijav do 23. 4. 2020
Znane omejitve vpisa              22. 5. 2020
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa do 27. 5. 2020
Razdelitev zaključnih spričeval za učence 9. razreda 15. 6. 2020
Vpis na SŠ brez omejitve 16. do 19. 6. 2020
1. krog izbirnega postopka do 19. 6. 2020
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka do 19. 6. 2020
Prijava za 2. krog izbirnega postopka do 24. 6. 2020
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka do 29. 6. 2020
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 30. 6. 2020

 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA:

 

Nacionalni preizkusi znanja iz SLO 5. 5. 2020
Nacionalni preizkusi znanja iz MAT 7. 5. 2020
Nacionalni preizkusi znanja iz tujega jezika 11. 5. 2020
Seznanitev z dosežki na NPZ 1. 6. 2020

OŠ Mirna, 14. oktober 2019                                                       Pripravila: ŠSD, Anica Nahtigal

Morda vam bo všeč tudi...