OBVESTILO – potek pouka na daljavo za učence od 6. – 9. razreda

V naslednjem tednu (od 19.10. do 23.10. 2020) bo za učence od vključno 6. do 9. razreda potekal pouk na daljavo. Delo se bo izvajalo v spletni učilnici Osnovne šole Mirna. Učitelji bomo delo učencev spremljali sproti. Delo bo potekalo po urniku in v skladu z letnimi pripravami– odvisno pa bo od narave predmeta (za jezikovno  in matematično predmetno področje je najbolj sprejemljivo sprotno, kontinuirano delo). Kontinuitete pa ne smemo zanemariti tudi drugje, pri ostalih predmetih.

Danes so učenci dobili navodila za delo. Za tak način dela smo pripravljali učence že vse od 1. septembra. Tudi tehniški dan v slehernem razredu je bil vsebinsko naravnan – delo v spletni učilnici, delo z računalnikom, uporaba različnih orodij…. Danes smo še enkrat preverili učenčevo znanje o delu s spletno učilnico ter IKT opremljenost pri učencih. Učenci lahko delajo samostojno.

Učenci od 1. do vključno 5. razreda imajo pouk v šoli, ravno tako tudi učenci v OŠPP. Kot sem napisala že včeraj, bodo vse spremljajoče aktivnosti (jutranje varstvo, prehrana, prevozi zjutraj, podaljšano bivanje) potekali po ustaljenih tirnicah. Prevozi domov se bodo izvajali 13.15 v vse smeri.

Anica Marinčič, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost