VRTEC – ODSOTNOST OTROKA V ČASU POLETNIH POČITNIC

ODSOTNOST OTROKA V ČASU POLETNIH POČITNIC

OD 1. JUNIJA DO 30.  SEPTEMBRA

 

Prosimo vas, da nam do srede, 10.06.2020, do 8.00 ure zjutraj oddate list odsotnosti (krajše – tedenske in daljše – mesečne) vašega otroka v času poletnih počitnic. Podatke rabimo za načrtovanje dela. Hkrati vas obveščamo o možnosti koriščenja dodatnih olajšav.

Starši otrok, za katere je Občina Mirna dolžna kriti po veljavni zakonodaji del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30.septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno  odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Plačilo staršev v tem primeru znaša 30% določenega prispevka  njihovega plačilnega razreda.  Starši so jo dolžni vrtcu  pisno napovedati najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca oziroma najpozneje do 15. junija. Starši lahko uveljavijo počitniško odsotnost tudi za drugega otroka, za katerega znaša plačilo  30% od 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo  vrtca. Starši za vključenega tretjega otroka  ne morejo uveljaviti  rezervacije (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012 in št. 7/2013).

NAJAVA ODSOTNOSTI OTROKA – poletne počitnice 2020

Pomočnica ravnateljice za vrtec
Mateja Lužar

Ravnateljica
Anica Marinčič

 

Morda vam bo všeč tudi...