Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje

V podaljšano bivanje se vključujejo učenci od 1. do 5. razreda s prijavo staršev, v okviru pravil, ki jih določi šola. Na podlagi števila vključenih učencev se oblikujejo oddelki podaljšanega bivanja.

Delo v podaljšanem bivanju se začne po končanem pouku in traja do 16.00.

Urnik se od oddelka do oddelka  razlikuje glede na pouk in interesne dejavnosti učencev, prilagaja  se vremenu, interesom učencev ipd.

V času podaljšanega bivanja učenci ustvarjajo, se sproščajo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti, sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti, ustvarjalno preživljanje časa in prehrano.

Če nam vreme dopušča, večji del sprostitvenih dejavnosti preživimo zunaj (na igriščih, na sprehodu, v peskovniku, na travnatih površinah, na snegu), zato je pomembno, da so otroci primerno (športno) oblečeni in obuti.

PRAVILA, KI VELJAJO V ČASU PODALJŠANEGA BIVANJA:

  • Kdor pride po otroka, mora o odhodu nujno obvestiti učitelja. Učenec se mora od učitelja posloviti!
  • Ob prihodu po otroka starši počakajo pred učilnico, da s svojim prihodom ne motijo procesa učenja ali drugih dejavnosti.
  • Otroci brez pisnega obvestila staršev ne smejo sami domov. V obvestilu morata biti navedena datum in ura odhoda domov. Po zakonu o pravilih cestnega prometa (87. člen) morajo imeti otroci na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Dovoljenje mora biti pisno podano učitelju podaljšanega bivanja.
  • Učenci morajo dosledno upoštevati navodila učitelja in pravila lepega vedenja, da se bodo vsi v oddelku dobro počutili in se počutili varne.

PRIPRAVIL:

aktiv učiteljev OPB

Dostopnost