Povezave

Skupnost SIO https://skupnost.sio.si/
Spletna učilnica kolesar https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=10394
 OŠ Mirna –  urejanje WP http://www.os-mirna.si/wp-admin/
 Shema šolskega sadja https://anketa.nijz.si/SSU2
EKOKVIZ 2022 https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole-21-22/
 Splet arnes  https://splet.arnes.si/
 Novi kolesar https://podpora.sio.si/kolesar/
 Nova prometna signalizacija  https://blog.ecpp.si/mailing/predst4/Prometni_znaki_2016.html
 SIO – urejanje AAI računa  https://mdm.arnes.si/Prijava/Login.aspx
Moj ARNES https://moj.arnes.si/login.php
 Arnes predal  https://predal.arnes.si/predal
 Anketa: knjižnica   https://www.1ka.si/a/164241?skupina=12438852
 Spletna učilnica  https://ucilnice.arnes.si/
 Spletna stran – urejanje  https://osmirna.splet.arnes.si/wp-admin/
ZOOM – AAI PRIJAVA!!! https://arnes-si.zoom.us/
Povezava do nameščevalnikov:
https://cat.eduroam.org/?idp=2553
   
Anketa o zadovoljstvu s šolsko prehrano – UČENCI

https://www.1ka.si/a/338962

Anketa o zadovoljstvu s šolsko prehrano – STARŠI https://www.1ka.si/a/338960
EKOKVIZ TEKMOVANJE – 11.3.22

povezave na tekmovanje – za vsak razred posebej:

Povezava za 6. razred: https://quiz.radio.si/66da4a2b-8441-4702-b3c8-10c37b32d971

Povezava za 7. razred: https://quiz.radio.si/c612c28f-e002-4471-a8da-b6d31dd54147

Povezava za 8. razred:  https://quiz.radio.si/6938ea6a-999a-41c9-9d95-43c579d56d26  

   
   
   
   
Dostopnost