Skoči na glavno vsebino

O šolski prehrani

Zakon o šolski prehrani

Pravila šolske prehrane

ŠOLSKA PREHRANA

Zdrava prehrana pripomore k boljšemu učenju in v veliki meri vpliva na razpoloženje. V šoli si bomo prizadevali učencem nuditi zdravo in kakovostno hrano.

Šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji in pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih ter o subvencioniranju malice in kosila.

Učenci prvega razreda imajo zajtrk od 7.35 do 7.50, ostali učenci pa malico od 9.20 do 9.40. Vsi učenci imajo možnost kositi v šoli: od 11.30 do 12.05 učenci prvega triletja, v času odmora za kosilo (od 12.05 do 12.35 oz. do 12.50) pa ostali učenci.

Prehrano urejajo Zakon o šolski prehrani (UL RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010) z vsemi spremembami in vsi podzakonski akti.

Organizatorica šolske prehrane je Anja Krištof, ki pripravlja jedilnike in skrbi, da so na vpogled uporabnikom.

Za vsa vprašanja, povezana s šolsko prehrano, smo vam na voljo na elektronskem naslovu: organizator.prehrane@os-mirna.si

Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov

  • Prijavo na šolsko prehrano (malico in kosilo)  v mesecu juniju oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi,  na obrazcu, ki ga učenci dobijo v šoli.
  • S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.
  • Starši obroke pravočasno odjavljajo in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen.
  • Prijava na šolsko prehrano lahko kadarkoli prekličejo.
  • Starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok, npr. če otrok zboli itd.
  • Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga na tisti dan odjavi do 8.00 ure.
  • Od 1. 4. 2021 bo odjava mogoča le prek portala LoPolis.
  • Za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

 

Dostopnost