Pravilnik o poslovanju knjižnice in knjižnični red

Datum: 18.7.2016

Obnovila in popravila: Magda Opara

 

 

PRAVILNIK O POSLOVANJU KNJIŽNICE

IN KNJIŽNIČNI RED ZA UČENCE in ZAPOSLENE

 

 

KNJIŽNIČNI PROSTORI, RAČUNALNIŠKI PROGRAM, STROKOVNI KADER

IN DELOVNI ČAS

 

V knjižnici je prost pristop, gradivo v kabinetih pa je dostopno le strokovnim delavcem. Možne so tudi izjeme.
Knjižnično gradivo se obdeluje in izposoja v računalniškem programu Win Knj.
V knjižnici je zaposlena ena oseba z ustrezno stokovno izobrazbo.
Uporabnikom (OŠ, OŠPP) je knjižnica na razpolago po urniku.
Knjižnica je en prostor, ki ima več kotičkov:

 • C- kotiček,
 • niz polic s P, M, L in poezijo
 • čitalnica s strokovnim ter poljudnoznanstvenim gradivom
 • kotiček s serijskim gradivom,
 • kotiček z učbeniki
 • medijski kotiček,
 • kotiček za izposojo.

 

ČLANSTVO, ČLANARINA, ČLANSKA IZKAZNICA

 

Ob vpisu  na našo šolo postanejo učenci hkrati tudi člani šolske knjižnice. Članske izkaznice dobijo učenci v 1. razredu in so uporabne, dokler so v obrazcu še prazni prostori.  Ko je izkaznica zapolnjena, dobijo drugo.
Vsak na novo zaposleni delavec na šoli postane član šolske knjižnice.
Članarine ni.

 

IZPOSOJA, ZAMUDNINA

 

Izposoja poteka po prostem pristopu, knjižničarka pomaga in svetuje.
Izposojevalni rok za knjižno gradivo
je 14 dni, možno ga je podaljšati do 1 meseca ali več, če po njem ni povpraševanja.
Serijsko (revije, časniki), referenčno (enciklopedije, slovarji, atlasi, nekateri leksikoni) in  mediotečno (DVD, CD-ROM, zgoščenke, avdiokasete, videokasete) gradivo je namenjeno predvsem za uporabo v čitalnici knjižnice. Prioritetno si ga lahko izposojajo strokovni delavci,  po dogovoru pa tudi učenci. Izposojevalni rok  za to gradivo je 3 dni, možno pa ga je podaljšati do 7 dni ali več, če po njem ni povpraševanja.
Gradivo, ki je locirano kot strokovna knjižnica in se nahaja v kabinetih in učilnicah ter  je določenemu strokovnemu delavcu stalni učni pripomoček,  učencem ni dostopno. Lahko si ga izposodijo le po dogovoru s strokovnim delavcem, ki gradivo hrani.
Zamudnine ni, vendar se učencem, ki jim je izposojevalni rok potekel, ne izposoja, dokler ne poravnajo obveznosti.
Možne so tudi rezervacije gradiva, vendar po presoji knjižničarke, kdaj je rezervacija smiselna.
Pred poletnimi počitnicami morajo učenci vse izposojeno gradivo vrniti.
Strokovni delavci morajo pred poletnimi počitnicami preveriti svoje  sezname izposoje in vrniti tisto, kar ne potrebujejo.

 

ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

 

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo je potrebno nadomestiti z novo enako enoto, če je to možno.
Za gradivo, ki ga ni možno nadomestiti z novo enako enoto, mora uporabnik nadomestiti enoto z vsebinsko enakovrednim gradivom ali pa plačati ustrezno vsoto po dogovoru s knjižničarko.

 

DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI

 

Delo knjižničarke je deljeno na: interno bibliotekarsko strokovno delo, pedagoško delo in drugo delo.
Pedagoške ure z oddelki in skupinami, interesne dejavnosti ter izposoja oddelkom in skupinam so prioritetne dejavnosti v knjižnici, ki potekajo po urniku. Z urnikom so uporabniki seznanjeni in so ga dolžni upoštevati.
Uporaba medijev je možna takrat, kadar ne ovira drugo delo v knjižnici. Računalniki v knjižnici so učencem namenjeni za iskanje informacij, povezanih s poukom. Učenci so dolžni upoštevati pravilnik o uporabi računalnikov v knjižnici.

 

KNJIŽNIČNI RED, PRAVILA OBNAŠANJA V KNJIŽNICI

 

Pravila obnašanja:

 1. V knjižnico vstopaš kulturno, ob prihodu in odhodu pozdraviš!
 2. V primeru gneče, počakaš v vrsti in si strpen, željo izraziš s prosim!
 3. Govoriš polglasno!
 4. Torbo odložiš na mesto, ki je manj prehodno!
 5. Hrana, pijača in mobitel niso dovoljeni!
 6. Knjige izbiraš premišljeno; postaviš jih nazaj na stalno mesto!
 7. V čitalnici se pripravljaš na pouk, se učiš, delaš domačo nalogo (prepisovanje ni dovoljeno), bereš knjige, revije, rešuješ križanke!
 8. Pospraviš za seboj!
 9. Če se posamezniki ali skupine ne držijo pravil, izgubijo pravico do zadrževanja v knjižnici ali pa se jim izreče ustrezno kazen po dogovoru z razrednikom.

Strokovni delavci šole so dolžni poznati Pravilnik o poslovanju knjižnice in knjižničnem redu, razredniki pa so ga dolžni predstaviti učencem v oddelčnih skupnostih.

 

 

Dostopnost