O šoli

Ravnateljica: Anica Marinčič
Poslovna sekretarka: Jerneja Kovaljev
Računovodkinja: Alenka Kozolc
Telefon: 07 34 35 160
Fax: 07 34 35 170
E-pošta: info@os-mirna.si
Podračun pri UJP Novo mesto št.: 011006000040084
Davčna številka: SI 49417398

Enote

OŠPP
Pedagoški vodja – pomočnica ravnateljice: Melita Lekše
Telefon: 07 34 35 174

Vrtec Deteljica
Pomočnica ravnateljice za vrtec: Mateja Lužar
Telefon: 07 34 35 164

 

POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2018 -2019