Skoči na glavno vsebino

NATEČAJ: POVEZOVANJE MED JEZIKI

PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE MIRNA IN NJENE OKOLICE V OSMIH JEZIKIH

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je v septembru 2015 povabil učitelje, da na šolah malo drugače obeležimo 26. september, evropski dan jezikov. Letošnji poudarek je na povezovanju med jeziki. Učenci in učitelji naj bi izvedli dejavnosti, ki pri otrocih spodbujajo učenje več jezikov, ozaveščajo o bogastvu jezikovne pestrosti in medkulturnem dialogu. V ospredju naj bi bili jeziki, ki jih govorijo učenci doma ali v šoli, oziroma jeziki, ki so prisotni v bližnjem ali širšem okolju.

Osmošolci so v ta namen predlagali predstavitev naše šole in okolice v čim več jezikih v obliki kratkega filma. Najprej smo napisali besedilo v slovenščini. Za tem smo razmišljali o jezikih, prisotnih v našem okolju. Med urami angleščine in nemščine sta pod mentorstvom Irene Dular in Simone Koščak nastajala prevoda v omenjena jezika. Učenca, ki govorita albanski in bosanski jezik, Elsa Matoshi in Ismail Veljačić, sta besedilo iz slovenščine prevedla v svoj materni jezik. Učiteljica Marlies Bračko je prispevala prevod v nizozemščino. Barbara Lokar je besedilo prevedla v italijanščino, hči Klara Kramar pa ga je prebrala. Mariusz Hysz, prijatelj osmošolke, je pomagal s prevodom v poljščino. Sledilo je snemanje in fotografiranje šole, utripa na šoli in okolice ter montaža, pri čemer nam je pomagal Igor Višček. Mladinski pevski zbor OŠ Mirna z zborovodkinjo Megi Sotlar pa je v ta namen z veseljem zapel himno Mirne. S sodelovanjem učencev, učiteljev, drugih zaposlenih na šoli, staršev in prijateljev učencev smo naredili nekaj, kar je za nas novo, zanimivo in prenosljivo v druga učna okolja. Ob nastajanju končnega izdelka smo pridobili novo znanje in širili obzorja, obenem pa tudi spoznali, kaj bi lahko v prihodnje naredili bolje. Veseli me predvsem dejstvo, da so vsi sodelujoči pokazali ogromno dobre volje in izvedbi projekta namenili svoj prosti čas, za kar se jim še enkrat zahvaljujem.

Vabljeni k ogledu!

National Education Institute of the Republic of Slovenia (ZRSS) is the main national research, development and consultancy institution in the field of pre-school, primary and general secondary education. In September 2015 they invited teachers across Slovenia to celebrate The European Day of Languages (26th September) in a new and interesting way and to share the experience on their Internet forum.

Students (aged 13) suggested to present Mirna Primary School with its surroundings in Slovene and other languages, spoken among students at school and at home, by their teachers or friends. We agreed on a video presentation. We wrote the text in Slovenian and translated it in English and German during the English and German classes. Our PE teacher, Marlies Bračko, born in the Netherlands, did the Dutch translation. Our student’s mum, Barbara Lokar, translated the text in Italian. It was narrated by her daughter Klara Kramar. Two of our students wrote and narrated the text in their mother tongue: Ismail Veljačić in Bosnian and Elsa Matoshi in Albanian. Our student’s friend, Mariusz Hysz, born and raised in Poland, contributed the Polish translation. With the help of other employees and the school choir we managed to realise the project. You are invited to watch the videos about our school and town in eight different languages.

Učiteljica Irena Dular

Film v slovenščini

Film v angleščini

Film v nizozemščini

Film v italijanščini

Film v nemščini

Film v poljščini

Film v bosanščini

Film v albanščini

 

 

 

 

 

Dostopnost