Zdrava šola

zdravaSola

OŠ Mirna je v Evropsko mrežo ZDRAVIH ŠOL vključena od  leta 2012. Delo ZDRAVIH  ŠOL  koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje RS.

V svojih aktivnostih za promocijo zdravja na šoli sledimo 12. ciljem ZDRAVE ŠOLE:

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Trudimo se, da so socialni cilji šole jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 • Izkoriščamo vsako možnost izboljšanja šolskega okolja.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno službo.

V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost; izvajamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s starši, lokalno skupnostjo; skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano, ozaveščamo o zdravem načinu preživljanja prostega časa. Posebno skrb posvečamo kvalitetnim medsebojnim odnosom in nenasilni komunikaciji.

Tim ZDRAVE ŠOLE sestavljajo:

Melita Lekše (koordinatorica tima)

Martina Kašič

Danica Vidmar

Nevenka Strmole

Program zdrave šole 2018/19

ZDRAVA ŠOLA –  3. POHOD DELAVCEV OSNOVNE ŠOLE

V četrtek, 16. 5. 2019, se je 17 delavcev zavoda OŠ Mirna zbralo že na 3. pohodu do Gorenje vasi. Pred pohodom nam je strokovna delavka  Centra za krepitev zdravja ZD Trebnje izmerila krvni sladkor in pritisk, nato pa smo v hitrem tempu pokazali, da je naša kondicija na zavidljivem nivoju.

ZDRAVA ŠOLA- SKRB ZA ZDRAVO HRBTENICO

V okviru programa Zdrave šole OŠ Mirna so učenci prve triade OŠ in oddelkov OŠPP  v torek, 12. 2. 2019, prisluhnili predavanju strokovnih delavk ZD Trebnje o skrbi za zdravo hrbtenico. Učenci so se seznanili, da lahko za svojo hrbtenico naredijo največ sami s pravilnim sedenjem za mizo in  računalnikom ter  s  poravnano držo telesa. Pomembno je tudi njihovo gibanje v prostem času in sicer  vsak dan vsaj 60 minut. Priporočljivo je spanje brez blazine, bosa hoja poleti, pravilna obutev in ter skrb, da šolski nahrbtniki niso pretežki. Pokazali sta tudi nekaj vaj, kako raztegniti hrbtenico. Stehtali smo tudi nekatere šolske torbice učencev in med njimi se je našla tudi kakšna, ki je za šolarja pretežka. Tematika zdravega načina življenja, skrb za hrbtenico naših učencev se seli v razredne skupnosti, strokovni delavci in člani tima Zdrave šole pa si želimo, da tudi v domove naših učencev.

ZDRAVA ŠOLA – »MIGAJMO SKUPAJ«

Pod okriljem Zdrave šole zavoda OŠ Mirna so učenci in učitelji v tednu  od 15. 10. do 19. 10. 2018 zopet »Migali skupaj«.  Pet minutna jutranja telovadba je potekala pod vodstvom športnih pedagogov M. Bračko in M. Ožka. Vaje so ob ritmih glasbe vodile tudi učenke 9. razreda in dodobra razmigale učence in učitelje.

Dostopnost