Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

OŠ Mirna je v Evropsko mrežo ZDRAVIH ŠOL vključena od  leta 2012. Delo ZDRAVIH  ŠOL  koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje RS.

V svojih aktivnostih za promocijo zdravja na šoli sledimo 12. ciljem ZDRAVE ŠOLE:

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Trudimo se, da so socialni cilji šole jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 • Izkoriščamo vsako možnost izboljšanja šolskega okolja.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno službo.

V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost; izvajamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s starši, lokalno skupnostjo; skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano, ozaveščamo o zdravem načinu preživljanja prostega časa. Posebno skrb posvečamo kvalitetnim medsebojnim odnosom in nenasilni komunikaciji.

Program Zdrave šole v šolskem letu 2021/22

Dostopnost