UČBENIŠKI SKLAD in druge šolske potrebščine

Datum: 19. 05. 2021

Spoštovani starši in učenci!

Vse, kar morate vedeti v zvezi z učbeniškim skladom in šolskimi potrebščinami v šolskem letu 2021/22, bo objavljeno na šolski spletni stani pod KNJIŽNICA/Učbeniški sklad in druge šolske potrebščine.

Naročilnic za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada (od 1. –  9. razreda), ki ste jih v preteklosti podpisovali in morali vrniti na šolo, ne bo več. Pogoj za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada je le, da je vaš otrok vpisan na našo šolo.

Za 1. triletje so učbeniki in delovno gradivo brezplačni; nabavi jih šola, financira pa se iz učbeniškega sklada, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Učenci prejmejo vse gradivo v 1. tednu novega šolskega leta. Delovno gradivo je trajna last, učbenike pa morajo na koncu šolskega leta dobro ohranjene vrniti šoli. Šolske potrebščine (od torbe do svinčnika) morate starši priskrbeti in financirati sami.

Učbenike za 2. in 3. triletje nabavi šola v okviru učbeniškega sklada; učenci jih prejmejo v 1. tednu novega šolskega leta. Z njimi so učenci dolžni ravnati odgovorno, saj jih morajo na koncu šolskega leta vrniti za uporabo naslednje generacije.

Delovno gradivo in druge potrebščine v 2. in 3. triletju morate starši priskrbeti in financirati sami. Seznami ter naročilnice in katalogi knjigarn ne bodo več v papirnati obliki, lahko pa jih boste našli na naši spletni strani pod KNJIŽNICA/Učbeniški sklad in druge šolske potrebščine. Če boste izrazili željo, vam bo razrednik/razredničarka po elektronski pošti poslal/a linke za dostop do nekaterih naročilnic za delovne zvezke in druge potrebščine. Seveda se lahko odločite čisto po svoje.

Pripravila upravljavka US
Magda Opara
tel. 07 3435166

Dostopnost