Skoči na glavno vsebino

Erasmus+

erasmus_plus

 

 

 

 

 

ERASMUS PLUS – Z JEZIKI V EVROPO

V mesecu marcu 2014 se je naša šola prijavila na evropski razpis programa Erasmus plus. To je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Osnovna šola Mirna se je v marcu 2014 s projektom Z jeziki v Evropo prijavila na razpis za dodelitev evropskih denarnih sredstev. V mesecu septembru 2014 je bil naš projekt uradno odobren.

Projekt je razdeljen na dva dela:

 1. Izobraževanje vseh treh učiteljic tujih jezikov. Učiteljice se bodo udeležile tečajev v Veliki Britaniji in Nemčiji. Tam bodo osvežile znanje jezika in pridobile nova znanja s področja metodologije, zgodovine, sociologije.
 2. Učiteljice bodo poskusile s pomočjo različnih projektnih dejavnosti izboljšati nivo pouka tujih jezikov.

Cilji projekta so usmerjeni na učiteljice, učence, starše, celotno šolo in lokalno skupnost.

UČITELJICE:

 1. novo znanje s področja zgodovine in sociologije
 2.  seznanitev s trendi in novostmi pedagoške prakse
 3. osvežitev jezikovnega znanja
 4. nova poznanstva z učitelji z različnih koncev Evrope (možnost sodelovanja v prihodnosti / izmenjava učencev)
 5. večja samozavest pri izvedbi pouka
 6. naučene spretnosti obvladovanja in vodenja pouka

UČENCI

 1. večji interes za učenje jezikov
 2. izboljšanje uspeha pri učenju jezikov
 3. boljše poznavanje drugih (evropskih) kultur
 4. znanje o Evropski skupnosti, krepitev evropske identitete
 5. razvijanje kritičnega mišljenja (primerjava življenja, navad v različnih državah)
 6. uspešnejše premagovanje učnih težav pri učencih s posebnimi potrebami in pripadniki romske manjšine

STARŠI

 1. večja ozaveščenost o učenju svojega otroka
 2. znanje, kako svojemu otroku pomagati

ŠOLA

 1. širjenje navzven, v Evropo – dopisovanje, e-Twinning
 2. večja prepoznavnost v lokalnem okolju in posledično krepitev odnosov z lokalno skupnostjo – kot del diseminacije se šola pojavi v lokalnih medijih
 3. posodobitev učnega procesa ki vodi v kvalitetnejše znanje učencev
 4. zaradi sodelovanja in medpredmetnega povezovanja se krepijo odnosi med sodelavci

LOKALNA SKUPNOST

 1. večja ozaveščenost o pomembnosti znanja tujih jezikov
 2. večja prepoznavnost programa Erasmus+ in morebitno zanimanje za udeležbo v prihodnosti (npr. upokojenci)
 3. kot del diseminacije se skozi članke v lokalnih sredstvih obveščanja krepi evropska identiteta
 4. še večja povezanost šole z lokalno skupnostjo

Koordinatorka projekta Z jeziki v Evropo je učiteljica angleščine Marija Klančar.

 

Povezave:

http://www.erasmusplus.si/

http://www.cmepius.si/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sl.htm

http://www.welcomeurope.com/european-funds/erasmus-813+713.html#tab=onglet_details

 

Dostopnost