Svetovalna služba

Delo šolske  svetovalne delavke v šoli in vrtcu

Svetovalna služba je namenjena svetovanju učencem, staršem, vzgojiteljem in  učiteljem. Svetuje učencem pri učnih težavah in vodi postopek usmerjenja učencem, da pridobi ure dodatne strokovne pomoči. Koordinira  pomoč učencem s posebnimi potrebami, sodeluje v strokovnem timu. Vodi  postopek odkrivanja nadarjenih učencev. Pomaga pri iskanju subvenciji šolske prehrane in šole v naravi, ter letovanja. Vpisuje otroke v 1. razred. Svetuje pri izbiri srednje šole in poklica. Pomaga pri vpisuje učencev v srednje šole. Sodeluje pri izpeljavi NPZ (prijave, prilagoditve, izvoz, uvoz podatkov..). Za učence  starše pripravlja in organizira predavanja z različnimi temami. Organizira prostovoljno učno pomoč učencem in je supervizor prostovoljcem. Pri izvedbi nalog sodeluje z zunanjimi institucijami.

Učenci lahko v svetovalni službi:

– poiščete pomoč v primeru različnih učnih, vzgojnih in osebnostnih vprašanj,

– poiščete informacije o vpisu v šolo, programih srednjih šol, predmetniku, štipendijah,

– rešite teste pri  iskanja ustreznih poklice; PILS, TPI, Kam in kako,

– povprašate, kako se učinkovito učiti, premagati tremo…..

 

Anica Nahtigal, prof. pedagogike in psihologije

07 34 35 167

ana.nahtigal@os-mirna.si

Dostopnost