Skoči na glavno vsebino

UČBENIŠKI SKLAD in druge šolske potrebščine

Spoštovani starši in učenci!

Vse, kar morate vedeti v zvezi z učbeniškim skladom in šolskimi potrebščinami v šolskem letu 2023/24, bo do konca meseca objavljeno na šolski spletni stani pod KNJIŽNICA/Učbeniški sklad in druge šolske potrebščine.

Naročilnic za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada (od 1. –  9. razreda), ki ste jih v preteklosti podpisovali in morali vrniti na šolo, ne bo več. Pogoj za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada je le, da je vaš otrok vpisan na našo šolo.

Za 1. triletje so učbeniki in delovno gradivo brezplačni; nabavi jih šola, financira pa se iz učbeniškega sklada, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Učenci prejmejo vse gradivo v 1. tednu novega šolskega leta. Delovno gradivo je trajna last, učbenike pa morajo na koncu šolskega leta dobro ohranjene vrniti šoli. Šolske potrebščine (od torbe do svinčnika) morate starši priskrbeti in financirati sami.

Učbenike za 2. in 3. triletje nabavi šola v okviru učbeniškega sklada; učenci jih prejmejo v 1. tednu novega šolskega leta. Z njimi so učenci dolžni ravnati odgovorno, saj jih morajo na koncu šolskega leta vrniti za uporabo naslednje generacije. Delovno gradivo in druge potrebščine v 2. in 3. triletju morate starši priskrbeti in financirati sami.

Seznami učbenikov, delovnega gradiva in drugih potrebščin ne bodo več v papirnati obliki, našli pa jih boste na naši spletni strani pod KNJIŽNICA/Učbeniški sklad in druge šolske potrebščine.  Na isti spletni strani bodo dostopne tudi naročilnice in katalogi posameznih knjigarn.. Vsekakor so poti za nakupe odprte in se lahko odločite po svoje.

Pripravila upravljavka US

Magda Opara

tel. 07 3435166

 

Dostopnost