EKO šola

PROJEKT EKOLOŠKA ŠOLA

V zavodu OŠ Mirna se zavedamo, da moramo z eko vsebinami in okoljsko problematiko seznanjati že najmlajše otroke v vrtcu in učence v OŠ. Živeti moramo v spoznanju, da sta obstoj in prihodnost sveta odvisna od ravnanja vsakega izmed nas.

Glavni cilji projekta so:

 • Vzgoja otrok, mladostnikov za zdrav način življenja.
 • Navajanje na odgovorno ravnanje s hrano.
 • Vzpostavljanje odgovornega odnosa do žive, nežive narave in zavedanja lastne odgovornosti.
 • Navajanje na racionalno rabo pitne vode, energetskih virov in surovin.
 • Navajanje na ločeno zbiranje odpadkov in zmanjševanje le teh.
 • Ponovna uporaba odpadkov oz. recikliranje.
 • Navajanje na uporabo naravnih materialov pri izdelavi izdelkov.
 • S pomočjo ekološke literature razvijati individualno kreativno mišljenje.

 

Dejavnosti s katerimi bomo širili okoljsko ozaveščenost:

 • ločeno zbiranje odpadkov;
 • zbiralne akcije (baterije, tonerji, kartuše, papir);
 • urejanje okolice šole;
 • sodelovanje z ZD in Komunalo Trebnje;
 • sodelovanje v projektih Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema šolskega sadja, Deluj eko, ohrani čebelo in smreko, Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije;
 • dnevi dejavnosti z eko in zdravstvenimi vsebinami;
 • Eko bralna značka, Eko kviz, eko plakati in tematske razstave

 

Vodja projekta Bojana Kovačič

TEDEN GOZDOV

Zadnji teden v mesecu maju je posvečen slovenskim gozdovom. Učenci NIS2 OŠPP so se v tem tednu skupaj z gozdarjem g. Marjanom Vavtarjem odpravili v bližnji gozd. Spoznavali so gozdni bonton, drevesne vrste, pomen gozda in ohranjanje le tega. V šoli so iz gozdnih zelišč, podrasti in lubja spletli viseče dekoracije. Pripravili so razstavo zelišč, podrasti in dreves. Na hodniku so razstavili fotografije, ki so jih posneli tekom šolskega leta. Spoznali smo, da gozd ni le obnovljivi vir lesa, temveč prestavlja tudi izredno bogastvo biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, ki so osnova za ekološko ravnotežje v naravi.

NATEČAJ »DELUJ EKO, OHRANI ČEBELO IN SMREKO« in KRAŠENJE SMREKE

Sivka in Ferdo sta se odločila,

da bosta nekaj dreves prihranila,

zato sta otrokom karton iz recikliranega materiala podarila.

Otroci so se za zeleno in rumeno barvo odločili,

in tako smreko čudovito naredili,

ter se ob tem ogromno naučili.

Zdaj pa upamo na to,

da papir vse več ljudi recikliralo bo

ter Sivki in Ferdu pustilo lepo naravo za v slovo. (G. Marn)

Naša smreka je eko in zelena, na njej pa rožice rdeče cvetijo in medek cedijo.

Pridne čebele hitijo in okoli letijo, ter za svoje čašice skrbijo.

Mi otroci pa smo veseli, ker bomo spet dober med jeli.

(otroci oddelka Gumbi)

Organizatorja Medex in Hofer sta povabila vzgojitelje in učitelje, da so otroke skozi poučno metodiko popeljali v svet narave in čebel ter jim približali misel, kako pomembno je »že danes misliti na jutri«. Namen natečaja je ozavestiti skrb za naravo prek okraševanja vnaprej izdelane šablone praznične smreke iz lepenke. Na natečaju sta sodelovala oddelka vrtca: Pike in Gumbi. Pike so bile izbrane med 84 najizvirneje okrašenimi eko smrekami. Več informacij in fotografij eko smrek si lahko ogledate na spletni strani www.eko-smreka.si.

Strokovni delavci pa vrtca smo pripravili že »tradicionalni« popoldanski dogodek za starše in otroke v mesecu decembru: krašenje smrečice. Okrasili smo pravo smreko z okraski iz naravnih materialov, na katerih so zapisane novoletne želje.

USTVARJANJE IZ ODPADNE EMBALAŽE

Iz odpadne embalaže so ustvarjali učenci 3. razreda  OŠ in učenci 8. in 9. razreda OŠPP. Učenci so od doma prinesli odpadno embalažo, ki so jo uporabili za izdelavo novih izdelkov. Nastala so različna vozila, prostorske stvaritve, vaza, kolo, slika, stojalo za svinčnike in celo omara.