Šolska skupnost

NAČRT ZA DELO ŠOLSKE SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

Pomen in naloge šolske skupnosti:

– soustvarjanje pozitivne klime na šoli in skrb za dobre odnose;

– soustvarjanje kulturnega utripa na šoli;

– dajanje pobud za različne akcije in aktivnosti (dobrodelnost, ekologija …).

Srečevali se bomo po potrebi, najmanj trikrat v šolskem letu.

V tem šolskem letu bomo:

– pripravili sprejem prvošolcev v šolsko skupnost;

– v mesecu septembru sodelovali na dobrodelnem teku;

– izvedli dve zbiralni akciji Papir za papir (v mesecu oktobru in mesecu maju), zbirali izrabljene baterijske vložke in kartuše v sodelovanju z zdravo in eko šolo;

– organizirali Miklavžev sejem;

– sodelovali pri dobrodelnih zbiralnih akcijah (zbiranje zamaškov, sodelovanje pri akciji Karitasa Pokloni zvezek);

– izvedli aktivnosti v okviru šolskega otroškega parlamenta.

 

Mentorica šolske skupnosti
Petra Vidmar

Otroški parlamet 2020

BOŽIČNO-NOVOLETNA POŠTA

Otroški parlament 2018-19

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT 2017_18

Šolstvo in šol. sistem – OP 2017-18 (gradivo za ure oddelčne skupnosti)

Otroški parlament 2016

Odraščanje – gradivo za ure oddelčnih skupnosti

Junaki našega časa – gradivo za ure oddelčne skupnosti

Razmere v družbi (gradivo za izvedbo v oddelčnih skupnostih)

VPLIV_MEDIJEV_NA_OBLIKOVANJE_MLADOSTNIKA

Dostopnost