Skoči na glavno vsebino

Vrtec – zdravje v vrtcu

ZDRAVJE V VRTCU

Projekt Zdravje v vrtcu strmi k ohranjanju in krepitvi zdravja. S programom skušajo na Nacionalnem inštitutu za zdravje okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje prijetnega in varnega okolja. Zdravje naj bo pomembna vrednota skozi celotno življenje. V družbi želijo povečati zavedanje o pomembnosti vplivov posameznih dejavnikov v najzgodnejšem obdobju življenja na zdravje in počutje v kasnejšem življenju. Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, v program vključujejo različne strokovnjake. Osredotočajo se na osveščanje preko lokalnih skupnosti in spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje.

V vrtcu Deteljica program izvajamo kontinuirano skozi celo leto preko vzgojno izobraževalnega dela. Že vrsto let se aktivno vključujemo in se lotevamo tem, ki so aktualne in otrokom zanimive. Izpostavljeni so dobro počutje, ustvarjalnost in izmenjava dobrih praks.

CILJ: razvijanje pozitivnih navad,  ki vplivajo na zdravje ter promocija zdravega načina življenja.

Dostopnost