Skoči na glavno vsebino

Anketa ob zaključku projekta

ANALIZA ANKETE

Učenci so ob zaključku dvoletnega projekta Z jeziki v Evropo izpolnili kratek vprašalnik. Vprašalnik smo sestavile vse tri učiteljice aktiva tujih jezikov. Namenjen je bil ugotavljanju motiviranosti za učenje tujih jezikov. Zanimalo nas je tudi, ali učenci poznajo nekaj najbolj splošnih dejstev o državah, kjer se govorijo jeziki, ki se jih učenci na naši šoli učijo. V vprašalniku je tudi nekaj vprašanj o Evropski uniji.

Število vseh vprašanih je 83. Razporeditev glede na starost je naslednja:

 

Starost 11 let 11 učencev
Starost 12 let 25 učencev
Starost 13 let 18 učencev
Starost 14 let 19 učencev
Starost 15 let 10 učencev

 

Učenje tujih jezikov je pomembno za 97,5% učencev in kar 90% učencev je učenje tujih jezikov všeč. Znanje tujih jezikov je za učence uporabno iz naslednjih vidikov:

Za razumevanje filmov in pesmi 62%
Potovanja 73,4%
Računalniške igrice 8,4%

 

Samo 1 učencu se zdi, da znanje tujih jezikov ni uporabno.

71% učencev se zanima za mednarodne projekte, 29% pa v projektih ne bi sodelovala.

Kakšno pa je stanje glede znanja tujih jezikov na naši šoli?

90% učencev trdi, da zna govoriti angleško, od tega jih je 37%, ki se učijo poleg angleščine še nemščino. 9 učencev je napisalo, da znajo / se učijo še druge jezike (albanščina, hrvaščina, španščina, italijanščina).

Kakšno pa je poznavanje držav, od koder izvirajo tuji jeziki, ki se jih učijo na naši šoli?

Vsi vprašani vedo, da je glavno mesto Velike Britanije London, pri prestolnici Nemčije pa so imeli nekaj več težav: 87% Berlin, 10% München in 3% Dunaj.

Večina učencev  (76%) ve, da se nemško govori v Nemčiji, Avstriji in Švici, 17% pa prišteva k tej skupini še Nizozemsko.

89% učencev ve, da se v Veliki Britaniji uporablja denarna valuta funt in 87% učencev ve, da se v Veliki Britaniji popije največ črnega čaja v Evropi.

Kaj je prva stvar, na katero pomislijo ob omembi Nemčije?

Hitler, vojna 15,6%
Berlin in njegove znamenitosti 12%
nogomet 9,6%
pivo oziroma Oktoberfest 9,6%
kmetijstvo 4,8%
Bavarska in München 4,8%
nemška zastava 4,8%
prijatelji / sorodniki 3,6%

 

Pri Veliki Britaniji pa učenci pomislijo na:

London in njegove znamenitosti 48,1%
kraljico 10,8%
angleški naglas 7,2%
črni čaj 4,8%
otok 3,6%
dvonadstropni avtobusi 3,6%

 

Poznavanje Evropske unije je malo slabše. 51% učencev ve, da je uradnih jezikov več (vsi jeziki članic), kar 46% jih meni, da je uradni jezik angleščine in 3%, da je uradni jezik nemščina.

 

89% učencev ve, da unija obsega 28 držav, le 11% jih pravi, da je v unijo vključenih 11 držav.

Velike težave so učenci imeli z vprašanjem, koliko prebivalcev ima unija. Največ (53%) se jih je odločilo za odgovor 350 milijonov, 23% jih pravi, da 200 milijonov in le 22% se je odločilo za pravilen odgovor – več kot 500 milijonov.

Sodeč po anketi učenci dobro poznajo zastavo Evropske unije (98%).

 

SKLEP

Velika večina je k anketi pristopila resno, iz odgovorov sodeč sta 2 učenca vzela izpolnjevanje ankete kot šalo in pisala neprimerne odgovore.

Če povzamem celotno anketo, lahko rečem, da veliko večino učencev učenje tujih jezikov zanima in se jim njihovo znanje jezikov zdi uporabno. Zanimajo se tudi za izvedbo mednarodnih projektov.

Učenci dobro poznajo tipične lastnosti držav, katerih jezikov se učijo. Nekoliko slabše jim gre pri poznavanju Evropske unije, a tudi tu rezultati ankete niso zelo slabi.

Po anketi lahko sklepamo, da je klima med učenci pozitivna. Učenci so motivirani za delo in učenje tujih jezikov jih veseli. Ravno to je bil eden izmed glavnih ciljev projekta Erasmus+ in z gotovostjo lahko trdimo, da so izobraževanja učiteljic in projektne aktivnosti pripomogle k takšnemu stanju med učenci.

 

 

 

 

 

 

 

Mirna, 28. junij 2016                                                                                                    zapisala Marija Klančar

Dostopnost