Skoči na glavno vsebino

Angleščino se učim s svojimi vrstniki

V mesecu decembru je Osnovna šola Mirna na eTwinning portalu prijavila mednarodni projekt z naslovom Learning English with my peers (Učenje angleščine z vrstniki). Projekt je bil s strani nacionalne agencije tudi odobren.

Projekt bo potekal eno leto. Projektni partner je bolgarska šola Mechtateli iz mesta Varna ob Črnem morju. Cilji projekta so enotni s cilji projekta Erasmus+, zato smo se tudi odločili, da ga vključimo v pouk angleščine.

Učenci bodo komunicirali s svojimi vrstniki s pomočjo elektronske pošte, spletne učilnice Twinspace, Skypa. Dopisovali si bodo o vsakdanjih temah (o sebi, svoji družini, najljubših rečeh, šoli, svojem kraju, ipd.). Tako bodo učenci izboljšali svoje znanje tujega jezika, predvsem spretnosti pisnega in ustnega sporočanja. Učili se bodo o drugih kulturah, o navadah svojih vrstnikov v drugih državah. Namen projekta je tudi spodbujanje k strpnosti in sprejemanju drugačnosti. Ob dopisovanju bodo učenci spoznavali tudi uporabnost znanja tujega jezika in posledično je pričakovati tudi povečano motivacijo za učenje.

Učenci bodo pri svojem delu uporabljali spletno učilnico Twinspace. Njhovo delo bodo lahko spremljali tudi ostali na povezavi:

http://twinspace.etwinning.net/4971/home

Vodja projekta za Osnovno šolo Mirna je Marija Klančar, vodja projekta v Bolgariji pa Stefi Ralcheva.

anglescinoSeUcim

Dostopnost