Skoči na glavno vsebino

GDPR

Politika zasebnosti Osnovne šole Mirna

S politiko zasebnosti vas želimo obvestiti o obdelavi osebnih podatkov, ki jo Osnovna šola Mirna izvaja v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V kolikor Politika zasebnosti določenega vprašanja glede pridobivanja in varovanja osebnih podatkov ne ureja oziroma ga ureja drugače kot evropska in nacionalna zakonodaja, se neposredno uporablja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

IDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJALCA

Osnovna šola Mirna, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna.

Dodatne informacije glede upravljalca osebnih podatkov so dostopne na spletni strani Osnovne šole Mirna (www.os-mirna.si) oziroma na zahtevo na info@os-mirna.si.

Upravljalec je tudi edini uporabnik osebnih podatkov in zagotavlja, da osebnih podatkov ne bo neupravičeno posredoval tretjim osebam. Osnovna šola Mirna je hkrati tudi upravljalec podatkov za Vrtec Deteljica.

NAMENI, ZA KATERE SE PODATKI OBDELUJEJO

Na podlagi vašega soglasja bomo osebne podatke obdelovali za namene:

  •  Obveščanja o dejavnostih in sodelovanje v organih zavoda Osnovne šole  Mirna  in
  •  Izdaje sklepov za sodelovanje v organih zavoda ter javnih listin (npr. potrdil, certifikatov, spričeval).
  •  Za objavo na šolski spletni strani in hrambe v arhivu šole za namen vodenja šolske kronike (fotografije, dopisi idr.).

SOGLASJA

V primeru pridobitve soglasja bo Osnovna šola Mirna obdelovala le za namene, za katere je soglasje podano.

PREKLIC SOGLASIJ

Soglasje lahko prekličete z vložitvijo vloge na elektronski naslov info@os-mirna.si ter s pisno vlogo na naslov Osnovna šola Mirna, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna.

V primeru preklica soglasja bo Osnovna šola Mirna prenehala z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja. Podatki, ki so nujno potrebni za izdajo listine, bodo zaradi morebitnih kasnejših zahtevkov po izdaji teh listin, psevdonimizirani ali anonimizirani.

UGOVOR

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja uporabi podatkov za zgoraj navedene namene. Ugovor lahko poda z vložitvijo vloge na elektronski naslov info@os-mirna.si ter s pisno vlogo na naslov Osnovna šola Mirna, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna.

 

PRIDOBIVANJE PODATKOV

Osnovna šola Mirna osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno ali prek tretjih oseb, pri čemer v obeh primerih obdeluje iste vrste osebnih podatkov, kot če jih pridobi neposredno od uporabnika. Osnovna šola Mirna lahko uporabnikove osebne podatke posreduje tretja oseba, (npr. ravnatelj, ki zbira osebne podatke svojih zaposlenih iz izobraževanj. Podatki, ki jih Osnovna šola Mirna zbira o posameznikih so: ime in priimek, elektronska pošta, naslov, transakcijski, telefonska številka, izdana potrdila ter sklepov.

OBDOBJE HRAMBE

Osebni podatki bodo v skladu z namenom obveščanja in izdaje javnih listin hranjeni do preklica.

PRAVICE UPORABNIKOV

Uporabniki lahko s pisno vlogo na elektronski naslov info@os-mirna.si ter s pisno vlogo na naslov Osnovna šola Mirna, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna zahtevajo:

  • Izpis z namenom seznanitve z osebnimi podatki, ki jih Osnovna šola Mirna o uporabniku obdeluje,
  • Popravek podatkov v primerih, ko hranjeni osebni podatki niso pravilni,
  • Izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, pri čemer bodo s strani upravljalca obveščeni, da bo zaradi izbrisa osebnih podatkov onemogočeno uveljavljanje morebitnih kasnejših zahtevkov za izdajo javnih listin.

PRAVICA DO PRITOŽBE

V primeru, da uporabnik meni, da Osnovna šola Mirna pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo s pisno vlogo na naslov Osnovna šola Mirna, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov oziroma pri Informacijskem pooblaščencu.

KONČNA DOLOČBA

Ta Politika zasebnosti začne veljati s 1. 1. 2019 in se uporablja od tega datuma dalje za vse uporabnike.

Dostopnost