Skoči na glavno vsebino

Pravilnik o uporabi računalnikov v knjižnici

Pravilnik o uporabi računalnikov v knjižnici
Učenci LAHKO uporabljajo računalnike za:

  1. za brskanje po katalogu šolske knjižnice
  2. za iskanje informacij preko interneta, povezane s poukom in šolskim delom
  3. za pisanje in oblikovanje besedil
  4. za pregledovanje zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici

Učencem NI DOVOLJENO:

  1. Brisanje nameščenih programov
  2. Nameščanje novih programov
  3. Spreminjanje slik na zaslonu
  4. Uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme (tudi slušalk)
  5. Prepovedana je uporaba lastnih zgoščenk, igranje iger na internetu, obiskovanje spornih strani na internetu (nasilje, pornografija…), vnašanje osebnih podatkov.

Računalnik je učencem na razpolago le, kadar je na urniku IZPOSOJA.

Posameznik se mora najaviti vsaj en dan prej.

En računalnik lahko uporabljata največ dva učenca hkrati.

Če se hkrati v šolski uri zanima za uporabo računalnika več učencev, je čas omejen na 15 ali 20 minut.

Kadar so računalniki prosti, lahko učenec uporablja računalnik daljši čas.

Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki imajo naloge, povezane s poukom in šolskim delom.

Neodgovornim učencem se lahko prepove uporabo računalnikov v knjižnici.

Igre na računalniku lahko izjemoma dovoli le knjižničarka.

Dostopnost