Vrtec – svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna služba v vrtcu je organizirana skladno s predpisanimi normativi in standardi. Svetovalna delavka je ga. Ana Nahtigal. Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu. Svetovalna delavka pomaga in sodeluje z otroki, starši, vzgojiteljicami, pomočniki vzgojiteljic, vodstvom vrtca ter po potrebi z zunanjimi institucijami.

Na svetovalno delavko se lahko obrnete tudi starši, če:

  • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
  • potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo,
  • se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,
  • potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza oz. ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge socialne, zdravstvene, ekonomske stiske v družini …)
  • potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami,
  • potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka.
ANA NAHTIGAL prof. pedagogike in psihologije
kontakt 07 34 35 167 ali ana.nahtigal@os-mirna.si

 

Dostopnost