Skoči na glavno vsebino

EMBALAŽA

LOČEVANJE EMBALAŽE

 

MED EMBALAŽO SODIJO:

 • Plastenke pijač in živil
 • Plastenke čistil in pralnih sredstev
 • Pločevinke pijač
 • Konzerve živil
 • Kartonska votla embalaža od mleka, sokov ipd.
 • Plastične vrečke in lončki
 • Plastična embalaža šamponov, zobnih past in tekočih mil
 • Embalaža CD – jev in DVD – jev
 • Plastična in aluminijasta folija, v katero so zaviti izdelki
 • Embalaža iz stiropora

 

MED EMBALAŽO NE SODIJO:

 • Plastične embalaže nevarnih snovi ali njihovih ostankov (motornih in druge vrste mineralnih olj, sredstev za zaščito rastlin, barv, lakov ipd.). Vedno preverite ali je na embalaži simbol za nevarne odpadke in nevarne odpadke odpeljite v zbirni center ali jih oddajte v premično zbiralnico.
 • Celofan
 • CD – ji , DVD – ji, gramofonske plošče

 

Ločeno zbrano embalažo vračamo industriji v ponovno uporabo za iste ali podobne namene oziroma za proizvodnjo novih plastičnih izdelkov. Na ta način zmanjšujemo količino odpadkov, ki bi jih sicer odložili na odlagališče.

 

Embalaža mora biti pred odlaganjem v zabojnike prazna. Zaželjeno je, da je pokrovček pokrovček na embalaži odvit, da bo lažje stiskanje za racionalnejši prevoz na večje razdalje. Če pa plastenko stisnemo in pokrovček privijemo nazaj ali jo prerežemo, bo v zabojniku zavzela minimalno prostora. Dodatno bomo zmanjšali vpliv na okolje, če bomo vsako embalažo pred oddajo splaknili s čisto vodo.

Dostopnost