Skoči na glavno vsebino

EKO – Steklo

LOČEVANJE STEKLA

V ZABOJNIKE S STEKLOM SODIJO:

 • Steklenice od vina
 • Steklenice od piva
 • Steklenice od sokov in napitkov
 • Steklenice od žganih pijač
 • Steklenice od olja
 • Steklenice od otroške hrane
 • Steklenice od parfumov in kozmetike
 • Kozarci za vlaganje
 • Kozarci
 • Vsa ostala prostorninska steklena embalaža
 • Razbita steklena embalaža

Vse mora biti brez vsebine, zamaškov in pokrovčkov.

V ZABOJNIKE S STEKLOM NE SODIJO:

 • Okensko steklo
 • Armirano steklo
 • Ogledala
 • Svinčevo steklo
 • Kristal
 • Žarnice
 • Steklenice iz umetnih snovi
 • Steklena embalaža od nevarnih snovi
 • Porcelan
 • Zamaški in pokrovčki

 

Ločeno zbrano embalažno steklo vračamo industriji v ponovno uporabo za iste ali podobne namene oziroma za proizvodnjo novih steklenih izdelkov. Na ta način zmanjšujemo količino odpadkov, ki bi jih sicer odložili na odlagališče. Steklena embalaža mora biti pred odlaganjem v zabojnike prazna. Dodatno bomo zmanjšali vplive na okolje, če bomo vsako stekleno embalažo pred oddajo splaknili s čisto vodo.

Dostopnost